Kanał Pauzeński

Kanał Pauzeński to nazwa nieoficjalna. W wielu źródłach odcinek ten występuje pod nazwą Kanału Ostródzkiego, Elbląskiego a nawet... Warmińskiego. Zamieszanie z nazewnictwem kanałowym wymaga wreszcie oficjalnego uporządkowania.

Kanał Pauzeński/Ostródzki prowadzi z jeziora Pauzeńskiego przez śluzę Mała Ruś do jeziora Szeląg Wielki. Zwężające się jezioro Pauzeńskie przechodzi w kanał przed śluzą, ale tego praktycznie nie zauważymy. Przed śluzą odcinek kanału ma zaledwie kilkudziesiąt metrów.

  • Śluza Mała Ruś jest opisana na naszej stronie tutaj

Za śluzą kanał to długie, proste odcinki ze szpalerem drzew na obu brzegach o długości około 2,2 km.
W końcowym odcinku, dwieście metrów przed ujściem do jeziora Szeląg Wielki na lewym brzegu rozpoczyna bieg rzeka Szelążnica, którą kajakami można dopłynąc do jeziora Pauzeńskiego.
Piotr Salecki (2019, aktualizacja wrzesień 2020)


Kanał przed śluzą Mała Ruś - fot. Piotr Salecki (2016)


Kanał tuż za śluzą Mała Ruś - fot. Piotr Salecki (2016)


Kanał ma długie, proste odcinki - fot. Piotr Salecki (2016)

Ujście rzeki Szelążnica, którą można dopłynąć kajakami do jeziora Pauzeńskiego - fot. Piotr Salecki (2016)


Końcowy odcinek kanału z ujściem do jeziora Szeląg Wielki - fot. Piotr Salecki (2016)

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź