Drwęckie

 Jezioro Drwęckie to typowe jezioro rynnowe, sztucznie podzielone na dwie części. Podział wymusiła budowa linii kolejowej, pod którą przepływamy wąskim przesmykiem pod mostem. W części wschodniej odbywa się przede wszystkim żegluga "trazytowa" na Kanał Elbląski. Część zachodnia jest atrakcyjniejsza i umożliwia cumowanie w większych przystaniach i wielu miejscach "na dziko" do brzegu.

Jezioro Drwęckie to typowe jezioro rynnowe, sztucznie podzielone na dwie części. Podział wymusiła budowa linii kolejowej, pod którą przepływamy wąskim przesmykiem pod mostem. Oczywiście przepływając trzeba położyć maszt. Obecnie linia kolejowa jest nieczynna i pociągi po niej nie kursują, ale most pozostał. Skraca on drogę mieszkańcom Ostródy, udającym się w rejon lasów Liwskich.

Pierwsza część jeziora, umownie nazwijmy ją zachodnia, to odcinek równoleżnikowej rynny, o długości około 12 kilometrów
. Północny brzeg jest wysoki i zalesiony, południowy - podmokły i przeważnie bezleśny. Zachodnia część rynny jeziornej jest mulista, brzegi są gęsto zarośnięte trzcinami i niedostępne. Z krańca, od strony południowej wypływa rzeka Drwęca, która aż do jazu w Samborowie (pod mostem kolejowym) jest dostępna nawet dla większych jednostek, jednak wcześniej jest niski mostek. Ujście Kanału Elbląskiego znajduje się w odległości trzech kilometrów od przesmyku z mostem kolejowym.

Zaraz za przesmykiem druga część jeziora, umownie nazwijmy ją wschodnia, która dzieli się na dwa akweny.
Pierwszy, to rozległe rozlewisko o kształcie prostokąta o długości około półtora kilometra i szerokości około sześciuset metrów. Nad wschodnią częścią akwenu położone jest miasto Ostróda, które "otacza" jezioro z trzech  stron. Obowiązuje tu ograniczenie prędkości (patrz mapka). Przystanie żeglarskie położone są przy południowym brzegu, brzeg wschodni to wyciąg nart wodnych, przystań statków żeglugi pasażerskiej i kanał, który prowadzi do śluzy Ostróda, a następnie do jeziora Pauzeńskiego (Puzy).

Przy ujściu kanału znajduje się port Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej, zlokalizowany w basenie portowym osłoniętym od falowania. Północny brzeg jeziora to kąpielisko miejskie. Wzdłuż brzegu przebiega też tor kajakowy, z charakterystycznymi żółtymi palami. Tor wygląda na nieużytkowany i zapuszczony.

[aktualizacja 2020: w latach 2021-2022 planowane jest utworzenie miejsc do krótkotrwałego cumowania jachtów i jednostek turystycznych w rejonie przystani białej floty. Wyciąg nart wodnych w 2020 roku był nieczynny i wymaga remontu. Żółte pale niewykorzystywanego toru kajakowego mają być usunięte.]

Drugi akwen, to rynna południkowa, odchodząca na północ do miejscowości Piławki, o długości około 5 kilometrów. W jej środkowej części, na rozlewisku, znajduje się Wyspa Orzechowa. Przy wyspie obowiązuje ograniczenie prędkości (patrz mapka). Na północnym krańcu akwenu znajdują się ośrodki Bajka (na wschodnim brzegu), oraz na północnym brzegu dawny środek PTTK Piławki (opuszczony i w trakcie rozbiórki ze względu na rozbudowę drogi S7). Przy dawnym ośrodku PTTK w wodzie znajdują się podtopione stalowe pale, które są pozostałością pomostu dawnej przystani białej floty. Tuż obok znajduje się działający ośrodek turystyczny z pomostami umożliwiającymi zacumowanie.

Piotr Salecki (kwiecień 2017, aktualizacja wrzesień 2020)

Jezioro Drwęckie - wejście na Kanał  Elbląski - fot. Piotr Salecki (2016)

Jezioro Drwęckie - wejście na Kanał Elbląski z nieco dalszej odległości - fot. Piotr Salecki (2016)

Jezioro Drwęckie - panorama w kierunku ujścia rzeki Drwęcy - fot. Piotr Salecki (2016)

Jezioro Drwęckie - panorama od Kanału Elbląskiego w kierunku Ostródy - fot. Piotr Salecki (2016)


Most kolejowy na nieczynnej już linii rozdziela jezioro Drwęckie. Za mostem widoczne zabudowania Ostródy - fot. Piotr Salecki (2016)

Jezioro Drwęckie - panorama w kierunku Piławek - fot. Piotr Salecki (2016)

Jezioro Drwęckie - panorama od mostu kolejowego w kierunku Ostródy - fot. Piotr Salecki (2016)

Jezioro Drwęckie - kraniec odnogi północnej w miejscowości Piławki. Opuszczony ośrodek wypoczynkowy - fot. Piotr Salecki (2016)

Jezioro Drwęckie - Ostróda. Wyciąg do nart wodnych - fot. Piotr Salecki (2016)

Jezioro Drwęckie - Ostróda. Panorama przystani jachtowych - fot. Piotr Salecki (2016)

Jezioro Drwęckie - Ostróda. Szlak Kanału Elbląskiego w kierunku śluzy Ostróda. Ten odcinek kanału nie ma formalnej nazwy, nazywany jest Kanałem Ostródzkim lub Pauzeńskim - fot. Piotr Salecki (2016)Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź