Siemiany - Ekomarina

Charakterystyczny budynek przystani jest dokładnie taki sam, jak Ekomariny w Iławie i Zalewie. Znajdują się  w nim: pokój administracyjny, sala wykładowa, pokój pierwszej pomocy, toalety męskie i damskie, wc dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie awaryjnej naprawy jachtów – szkutnik, wyposażoną w podstawowy sprzęt. Budynek wyposażony jest w windę. Teren obiektu jest oświetlony i wyposażony w stoły i ławki ogrodowe oraz kosze na śmieci i gabloty, wieżę obserwacyjną połączoną trapem z budynkiem mini przystani, wiatę śmietnikową z pojemnikami przeznaczonymi do segregacji odpadów stałych, budynek gospodarczy przeznaczony do przejmowania ścieków komunalnych z jednostek pływających i pompowania do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Na terenie przystani są  zlokalizowane dwa pomosty - jeden zupełnie nowy, 30-stanowiskowy, wyposażony w y-bomy i kilka stanowisk do cumowania wzdłuż pomostu, z punktowymi ujęciami wody i energii elektrycznej, wiatę (altanę). Drugi pomost w kształcie nieforemnej litery n zwróconej w stronę brzegu jest oddalony o około 60-70 metrów. Składa się tak naprawdę z dwóch pomostów w różnym stanie technicznym. Jachty cumują również wprost do brzegu na odcinku pomiędzy pomostami.

Ekomarina Siemiany: Bosman
: 601 743 919.
Piotr Salecki (kwiecień 2017)

Ekomarina Siemiany - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)


Ekomarina Siemiany - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)


Ekomarina Siemiany - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)


Ekomarina Siemiany - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)


Ekomarina Siemiany - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)


Ekomarina Siemiany - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)


Ekomarina Siemiany - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)


Ekomarina Siemiany - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)


Ekomarina Siemiany - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)


Ekomarina Siemiany - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)


Ekomarina Siemiany - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)


Ekomarina Siemiany - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)


Ekomarina Siemiany - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)


Ekomarina Siemiany - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)


Ekomarina Siemiany - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)


Ekomarina Siemiany - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)


Ekomarina Siemiany - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2015)


Ekomarina Siemiany - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź