Krzywy Róg - pomost pływający Zwiazku Gmin Jeziorak

Pomost pływający z y-bomami Związku Gmin Jeziorak. Obok pomost stały przeznaczony dla statku asenizacyjnego. Na brzegu miejsce na ognisko, wc toi-toi, miejsce składowania śmieci.

Piotr Salecki (wrzesień 2016)

Pomost pływający Krzywy Róg w oddali, po lewej stronie - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)

Pomost pływający Krzywy Róg - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)

Pomost pływający Krzywy Róg - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)

Pomost pływający Krzywy Róg - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)

Pomost pływający Krzywy Róg - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)

Krąg ogniskowy - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)

   
 Podziękowania dla przystani Pod Omegą w Iławie, Związku Gmin Jeziorak w Iławie i Andrzeja Różyckiego (Murfela) i Jerzego Makieły (JurMaka)
Ten artykuł i zdjęcia powstały dzięki dzięki Waszej pomocy. Przystań Pod Omegą udostępniła bezpłatnie infrastrukturę portową a jej właściciele i pracownicy udzielili wszechstronnej pomocy. Związek Gmin Jeziorak udostępnił możliwość bezpłatnego slipowania sprzętu używanego do rejsów. Andrzej Różycki udzielił ogromnej pomocy podczas przygotowania do rejsów. Jerzy Makieła wspierał mnie podczas przygotowania do locyjnych rejsów po Pojezierzu Iławskim i wielokrotnie brał w nich udział.
 
   


Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź