Iława - Ekomarina

Ekologiczna mini przystań żeglarska w Iławie, znana bardziej pod nazwą Ekomarina Iława, zlokalizowana jest nad wschodnim brzegiem Jezioraka przy ulicy Dąbrowskiego 11a. W ramach inwestycji powstały dwa budynki dwukondygnacyjne (nazwane dla potrzeb technicznych budynkiem A i budynkiem B), posadowione wzdłuż skarby dzielącej teren na dwa tarasy, pomiędzy plażą miejską a bazą wioślarska, wzdłuż nabrzeżnego ciągu pieszego oraz dwa pomosty, zadaszenia zewnętrzne, ciągi piesze oraz niezbędna infrastruktura techniczna.

Na dolnej kondygnacji budynku A dostępnej od strony jeziora mieszczą się ogólnodostępny toalety, w tym również dla osób niepełnosprawnych, umywalnie z natryskami, pomieszczenia opróżniania przenośnych toalet publicznych oraz zewnętrzny punkt mycia naczyń zlokalizowany we wnęce w podcieniu budynku, zamykanej roletą. Na górnej kondygnacji dostępnej od strony górnego tarasu znajdują się bosmanaty (pokój biurowy, sala wykładowa i sanitariaty). Na tym poziomie usytuowany jest również pokój mieszkalny z węzłem sanitarnym i oddzielnym wejściem z zewnątrz. Wzdłuż elewacji budynku A wybudowano taras z podwieszanym nad ciągiem pieszym pomostem o konstrukcji drewnianej, prowadzącym do wieżyczki widokowej nad wejściem na pomost cumowniczy.

Na dolnej kondygnacji budynku B dostępnej z podcienia od strony jeziora mieści się magazyn punktu edukacji ekologicznej, pralnie, punkt pierwszej pomocy, śmietnik oraz schody i podnośnik dla osób niepełnosprawnych łączący poziom górnej i dolnej kondygnacji. Podnośnik będzie również służył do transportu produktów z magazynu do punktu edukacji ekologicznej. Odpady z dolnego tarasu będą odbierane przez wyspecjalizowaną jednostkę pływającą. Wzdłuż elewacji od strony Jezioraka tak, jak w budynku A, zlokalizowano taras nad podcieniem, przedłużony i poszerzony na potrzeby zajęć edukacyjnych na wolnym powietrzu. Górne kondygnacje budynku A i B będą użytkowane całorocznie, a dolne sezonowo od maja do października.

Główne funkcje, jakie zostały przypisane budynkom, to obsługa załóg jachtowych korzystających z przystani. Z budynków korzystać będą również użytkownicy przyległego kąpieliska miejskiego i inni użytkownicy ogólnodostępnych terenów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych położonych nad jeziorem Jeziorak. Przystań będzie korzystnym dopełnieniem funkcjonalnym dla sąsiadującej plaży miejskiej i bazy wioślarskiej.

O „wodnym” charakterze powstałego obiektu świadczą przede wszystkim obiekty hydrotechniczne. Jednym z nich jest całoroczny pomost cumowniczy posadowiony na palach stalowych. Wejście na pomost z przyczółka na linii brzegowej odbywa się za pomocą trapu z poręczami. Pomost ten posiada 30 stanowisk do cumowania. Uzbrojony jest w 9 punktów czerpania wody pitnej i energii elektrycznej.
Innym obiektem hydrotechnicznym składającym się na ekologiczną mini przystań żeglarską jest pomost gospodarczy służący do cumowania pływającej jednostki asenizacyjnej Związku Gmin „Jeziorak”, odbierającej odpady stałe. Instytucją odpowiedzialną za prowadzenie, funkcjonowanie i administrowanie ekologicznej mini przystani jest Związek Gmin Jeziorak z siedzibą w Iławie.

EkoMarina Iława
ul. Dąbrowskiego 11a, 14-210 Iława, tel. 731-434-226
Zarządca: Związek Gmin "Jeziorak", ul. Sienkiewicza 32, 14-200 Iława
tel. 89 648 81 95, kontakt@zwiazekgmin.pl, www.ekomarinailawa.pl

Piotr Salecki (sierpień-wrzesień 2016)


Ekomarina Iława - fot. Piotr Salecki (sierpień-wrzesień 2016)


Ekomarina Iława - fot. Piotr Salecki (sierpień-wrzesień 2016)


Ekomarina Iława - fot. Piotr Salecki (sierpień-wrzesień 2016)


Ekomarina Iława - fot. Piotr Salecki (sierpień-wrzesień 2016)


Ekomarina Iława - fot. Piotr Salecki (sierpień-wrzesień 2016)


Ekomarina Iława - fot. Piotr Salecki (sierpień-wrzesień 2016)


Ekomarina Iława - fot. Piotr Salecki (sierpień-wrzesień 2016)

   
 Podziękowania dla przystani Pod Omegą w Iławie, Związku Gmin Jeziorak w Iławie i Andrzeja Różyckiego (Murfela) i Jerzego Makieły (JurMaka)
Ten artykuł i zdjęcia powstały dzięki dzięki Waszej pomocy. Przystań Pod Omegą udostępniła bezpłatnie infrastrukturę portową a jej właściciele i pracownicy udzielili wszechstronnej pomocy. Związek Gmin Jeziorak udostępnił możliwość bezpłatnego slipowania sprzętu używanego do rejsów. Andrzej Różycki udzielił ogromnej pomocy podczas przygotowania do rejsów. Jerzy Makieła wspierał mnie podczas przygotowania do locyjnych rejsów po Pojezierzu Iławskim i wielokrotnie brał w nich udział.
 
   


Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź