Wielka Żuława - Mała Ibiza

Przystań położona jest przy południowym brzegu Wielkiej Żuławy. W pobliżu cumują promy przewożące turystów na wyspę.
Piotr Salecki (sierpień-wrzesień 2016)


Mała Ibiza. Po prawej widoczne promy przewożące samochody i turystów na wyspę - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2016)


   
 Podziękowania dla przystani Pod Omegą w Iławie, Związku Gmin Jeziorak w Iławie i Andrzeja Różyckiego (Murfela) i Jerzego Makieły (JurMaka)
Ten artykuł i zdjęcia powstały dzięki dzięki Waszej pomocy. Przystań Pod Omegą udostępniła bezpłatnie infrastrukturę portową a jej właściciele i pracownicy udzielili wszechstronnej pomocy. Związek Gmin Jeziorak udostępnił możliwość bezpłatnego slipowania sprzętu używanego do rejsów. Andrzej Różycki udzielił ogromnej pomocy podczas przygotowania do rejsów. Jerzy Makieła wspierał mnie podczas przygotowania do locyjnych rejsów po Pojezierzu Iławskim i wielokrotnie brał w nich udział.
 
   

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź